Junta Directiva

"La nostra missió fonamental és representar a tots els socis i sòcies del CT Dénia i tenir una relació propera, dialogant i oberta a suggeriments, amb finalitat el bon funcionament del club i la satisfacció dels seus membres."

Actualment, la Junta Directiva està composta per:

President: Elsa Bordehore Fontanet

Vicepresident: Olegario Caselles Diego

Tresorera: Maria Attard Sancho

Secretària: Marisa Montagut Merle

Vocals: Eduardo De La Morena Valenzuela

  Georges Menú

  Juan Pedro Ochoa Baeza

                               Natalia Garcia González

                               Miguel Cerdán Guillén

caValencià