full Inscripció

 Us adjuntem els fulls d'inscripció per a l'escola de tennis. Per tramitar correctament la inscripció caldrà omplir i enviar signada a informacion@clubdetenisdenia.com o bé acudir directament a l'oficina del nostre Club.

 

caValencià